Obiekty edukacyjne

Aktualnie na terenie Nadleśnictwa Łupawa znajdują się cztery ścieżki dydaktyczne oraz cztery Zielone Klasy:

 

Ścieżki edukacyjno – przyrodnicze

1. „Karwieńskie Uroczyska" – ścieżka utworzona w 2001 r., o długości 13,4 km – posiada kształt ósemki, co daje możliwość skrócenia jej do 6,4 km. Przeznaczona jest dla pieszych oraz rowerzystów – czas przemarszu 3 lub 6 godzin, czas przejazdu 3 godziny. O ścieżce informuje nas witacz przy szosie relacji Podkomorzyce – Karwno. Na trasie ścieżki rozmieszczono 14 punktów, na których umieszczono 36 tablic edukacyjnych. Celem utworzenia było zaprezentowanie urokliwych fragmentów obszarów leśnych położonych nad Jeziorem Karwieńskim i Kozińskim oraz Zalewem Mikorowskim, jak również przedstawienie pracy leśnika związanej z hodowlą, ochroną i użytkowaniem lasu wraz z gospodarką łowiecką. Podczas wędrówki można również podziwiać naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, użytki ekologiczne i okazałe pomniki przyrody.

W 2009 roku przy współudziale GCI w Gdyni, utworzono „Rosiczkowy trap". Jest to drewniana kładka posadowiona na powierzchni torfowiska wysokiego, o dł. około 250 mb. Trap jest uzupełnieniem tematyki ścieżki edukacyjnej Karweńskie Uroczyska" o faunę i florę torfowisk, bagien i terenów podmokłych. Można z bliska poznać i zobaczyć niedostępne rośliny i zwierzęta. Czas przemarszu około 1 godziny. Na trasie rozmieszczono 10 tablic edukacyjnych. Idealny punkt widokowy na całe torfowiska.

2. „Dolina Rzeki Łupawy" – utworzona została w 2002 r., o długości 6 km. Czas potrzebny na zwiedzanie wynosi ok. 2,5 godzin. Początek ścieżki to punkt tematyczny przy drodze wojewódzkiej W 211, około 2 km za Łupawą. Dalej trasa wiedzie w górę biegu rzeki Łupawa. Składa się z 11 punktów tematycznych. Ścieżka zapoznaje zwiedzających z rodzimą przyrodą, ukazuje jej walory, osobliwości i zagrożenia. Prezentuje rzadziej i częściej spotykane gatunki fauny i flory oraz zbiorowiska roślinne które związane są przede wszystkim z ekosystemami rzecznymi, jak również odkrywa walory wsi Łupawy i jej historię.

3. „Słonecznikowym Traktem I" – była pomysłem fundacji „Kaszubskie Słoneczniki". Powstała przy współudziale wielu organizacji pozarządowych samorządowych i podmiotów prywatnych w 2004 r. Przeznaczona jest zarówno dla turystyki pieszej jak i rowerowej. Długość w zależności od wybranego wariantu wynosi 14,6 km lub 10,5 km. Czas potrzebny na zwiedzanie piesze to ok. 3,5 godz. Dłuższa trasa wiedzie do miejscowości Nożynko, gdzie za rzeką Skatową jest zlokalizowany 1 punkt ścieżki, wokół Jeziora Trzebiesz z powrotem do Nożyna. Złożona jest z przystanków tematycznych, na które składają się tablice edukacyjne prezentujące walory przyrodniczo-leśne oraz historyczne, związane z miejscowościami Nożyno, Nożynko i Gogolewko. Trasa ścieżki przebiega po ciekawych i atrakcyjnych terenach nadleśnictwa oraz 2 sąsiadujących gmin: Dębnica Kaszubska i Czarna Dąbrówka. Bardzo ciekawa i urozmaicona flora to przede wszystkim: rzeka Skotawa i charakterystyczne jeziora lobeliowe spotykane jedynie w północno – zachodniej Polsce.

4. „Słonecznikowym Traktem II" – jest kontynuacją szlaku przyrodniczo-historycznego „Słonecznikowym Traktem I". Powstała w 2006 r. Długość trasy wynosi 6 km, czas przemarszu ok. 2 godzin. Ścieżka przebiega przy jeziorach Dobrskim i Czarnym. Początek ścieżki zlokalizowano we wsi Dobra. Na trasie zlokalizowano 10 punktów z tablicami edukacyjnymi o treści związanej z przyrodą, pracą leśnika oraz historią miejscowości Dobra.

 

Leśne klasy edukacyjne

1. Leśna klasa edukacyjna – „Grzybek" – oddz. 58 p – miejsce wypoczynku i jednocześnie miejsce biwakowania położone we wsi Łupawa nad rzeką Łupawa. Obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy przewidziany dla turystów i kajakarzy, gdzie można rozpalić ognisko, czy też schronić się pod wiatami.

2. Leśna klasa edukacyjna – „Pergola" – oddz. 85 m – miejsce wypoczynku położone nad rzeką Łupawa, stanowiące jednocześnie ostatni przystanek na ścieżce edukacyjno – leśnej „Dolina rzeki Łupawa". Obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy gdzie można rozpalić ognisko, schronić się pod wiatami lub przeprowadzić pogadankę z dziećmi

3. Leśna klasa edukacyjna – „Wiata Karweńska" – oddz. 203 a – miejsce wypoczynku położone przy ścieżce edukacyjno – leśnej „Karweńskie Uroczyska". Obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy gdzie można schronić się pod wiatami lub przeprowadzić pogadankę z dziećmi.

4. Leśna klasa edukacyjna – „Brzezinki" – oddz. 715 b – miejsce wypoczynku położone przy leśniczówce Brzezinki w Łupawsku. Obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy gdzie można schronić się pod wiatą lub przeprowadzić pogadankę z dziećmi.